V České republice je hojně rozšířena spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými týmy soustředěnými ve výzkumných střediscích anebo na vysokých školách. Tato spolupráce je převážně realizována převedením vývojových projektů z laboratoří do provozních nebo poloprovozních jednotek umístěných v průmyslových podnicích. Další forma spolupráce průmyslových firem a vysokých škol, popř. středních průmyslových škol, je podílení se na odborné přípravě budoucích profesionálních pracovníků. Existuje však velmi málo projektů, ve kterých by průmyslové podniky přímo podporovaly a rozvíjely vzdělávání v rámci všeobecně vzdělávacího předmětu chemie na základních anebo středních školách. Přitom právě v úrovni výuky na základních a středních školách lze získávat zájemce a talenty pro technické obory.

    Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce společnosti Lach-Ner s didaktiky z Katedry chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Prvním reálným výstupem této spolupráce byla „Přenosná laboratoř“, učební pomůcka pro demonstraci chemických pokusů při výuce chemie na základních a středních školách, která je již více než rok distribuována do základních a středních škol v České republice a na Slovensku. Jde o snadno přenosnou soupravu laboratorních pomůcek a chemikálií v ceně malého počítače, která je bez nároků na samostatnou místnost sama „malým kabinetem chemie“. Součástí je i metodická příručka pro čtyřicet pokusů k demonstraci při výuce základních témat v Rámcových vzdělávacích programech na ZŠ a SŠ. V plánu spolupráce Lach-Neru s didaktiky na r. 2012 je rozšíření Přenosné laboratoře o dalších deset demonstračních pokusů, vývoj soupravy s metodikou 100 pokusů pro 1. stupeň ZŠ, mateřské školy a zájemce o chemii.

 

    K závažným problémům ve vzdělávání patří v současnosti tzv. čtenářská gramotnost. Ta je dle řady výzkumů u českých školáků na velmi nízké úrovni a při výuce je velmi málo rozvíjena. Jde o významné téma i v oblasti přírodovědných disciplín, ve kterých je neoprávněně opomíjeno. Z tohoto důvodu byly v rámci již zmíněné spolupráce vytvořeny metodické texty podporující zvyšování čtenářské gramotnosti studentů při výuce chemie na základních a středních školách. Tyto texty budou v brzké době dány bezplatně k dispozici na webových stránkách Lach-Neru všem vyučujícím základních a středních škol.

   
    V rámci akreditovaných programů dalšího vzdělávání učitelů se firma Lach-Ner podílí na pořádání odborných chemických seminářů, a to nejen finančně, ale i aktivní účastí svých pracovníků, kteří se spolu s vystoupením didaktiků věnují současným trendům v legislativě chemických látek a bezpečné práci v laboratoři.