Zákonné odmítnutí odpovědnosti:

Zpřístupněním a využíváním webových stránek společnosti Lach-Ner,s.r.o. vyjadřujete svůj souhlas s následujícími termíny a podmínkami:

 

1. Informace poskytované na webových stránkách www.lach-ner.com mají pouze informativní charakter. Přesto, že věnujeme velkou pozornost zajištění jejich přesnosti a relevantnosti, Lach-Ner,s.r.o. v žádném případě nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s využíváním těchto informací, které byly dány k dispozici, pokud není výslovně uvedeno jinak. Lach-Ner,s.r.o. neručí za to, že webové stránky ani server, na kterém jsou webové stránky vystaveny, nejsou napadeny viry ani jakýmikoli jinými škodlivými prvky.

2. Lach-Ner,s.r.o. si vyhrazuje právo činit změny anebo aktualizace informací obsažených na webových stránkách kdykoli bez ohlášení.

3. Webové stránky www.lach-ner.com mohou poskytovat odkazy na webové stránky jiných společností. Lach-Ner,s.r.o.  není jakýmkoliv způsobem odpovědný za obsah takovýchto dalších webových stránek a začlenění takového odkazu neznamená souhlas Lach-Ner,s.r.o. s obsahem takových stránek. Autorské právo na webové stránky a jejich obsah je majetkem společnosti Lach-Ner,s.r.o.

 

Prohlášení o mlčenlivosti

Lach-Ner,s.r.o. se zavazuje chránit vaše soukromí. Můžete navštěvovat většinu našich webových stránek bez toho, že byste nám poskytovali informace o vás samotných. Někdy ale informace potřebujeme, například když vyplňujete žádost o informace nebo chcete podat žádost jako potencionální dodavatel. Lach-Ner,s.r.o. nebude tyto informace poskytovat třetím stranám bez vašeho svolení.