Jaký je náš cíl:  Stát se vyhledávaným dodavatelem čistých chemikálií, specializovaných služeb a inovativních výrobků.

 

Proč podnikáme:  Abychom pomáhali lidem a firmám dosahovat vlastních cílů v oblasti vzdělávání,

                             vědy, výzkumu a chemických a ostatních výrob.

 

Jaké sdílíme hodnoty:    - nadšení pro zákazníky a naši práci pro ně

                                       - čestnost a zodpovědnost

                                       - soutěživost a chuť vítězit

                                       - kreativita a inovace

                                       - rychlost a ochota měnit sebe sama

                                       - týmový duch

  

Čisté chemikálie lach:ner - Pod vlastní značkou lach:ner nabízíme vyvážené portfolio základních chemikálií. Svou oblibu si vybudovaly především díky vynikajícímu poměru kvalita vs. cena, důsledné a systematické kontrole kvality ve vlastní laboratoři, snadné dostupnosti, příjemném a rychlém servisu.


Ostatní čisté chemikálie - Jako doplněk vlastního portfolia máme špičkově zvládnutou distribuci chemikálií značek Acros Organics, Fisher Chemical, Labscan, Fisher Bioreagents a Maybridge. Rychle, snadno a příjemně pokryjeme 95% potřeby chemikálií běžného chemika.


Ostatní výrobky lach:ner - v našem tištěném i online katalogu v části produkty najdete širokou nabídku odměrných roztoků, normanalů®, indikátorových a reagenčních papírků, disků citlivosti pro mikrobiologii, filtračních papírů a další.


Specializované služby - Zázemí chemické továrny a desetiletí zkušeností v nakládání s chemickými látkami nám dávají skvělé předpoklady pro poskytování nejrůznějších služeb v chemii: zakázkové adjustace, odborné skladování chemikálií, zakázková výroba, globální sourcing.

 

 

Historie

 

 2010
Spuštění nových webových stránek s aktivním propojením do interní databáze IS K2 a online přístupem k certifikátům kvality, specifikacím a bezpečnostním listům.

 

2009
Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace části areálu.

 

2008
Zavedení technologie čárových kódů propojené na informační systém K2 pro řízení interní logistiky a pro označování primárních i sekundárních obalů. Tento projekt byl spolufinancován za pomoci Evropských fondů pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

2007
Implementován nový informační systém K2.
Zahájení  distribuce  produktů společnosti Acros Organics na český trh.

 

2005
Společnost se přihlásila k programu Responsible Care - Odpovědné chování v chemii a obhájila užívání  jeho loga.  Zásady tohoto programu v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví se staly součástí běžné činnosti naší společnosti.

 

2004
Od 1.1. 2004 se stala novým vlastníkem naší společnosti společnost SMG Invest, s.r.o., která je součástí skupiny firem SAMAGO.

 

2002
Vznik samostatné právnické osoby Lach-Ner, s.r.o. - nástupnický subjekt Pliva-Lachemy a.s., o.z. Neratovice.

 

2000
Novým vlastníkem Lachemy a.s. se stala farmaceutická firma PLIVA d.d. se sídlem v chorvatském Zagrebu a byl změněn název společnosti na PLIVA - Lachema a.s.

 

1997 
Zavedení systému jakosti dle normy EN  ISO 9001:2000.

 

1990
Ze státního podniku Lachema Brno vznikla akciová společnost. Ze závodu Neratovice vznikl odštěpný závod akciové společnosti, který je samostatně zapsán v obchodním rejstříku.

 

1973
Závod v Neratovicích byl vyčleněn ze základního závodu Lachema - Brno a byl ustanoven jako pobočný závod n.p. Lachema Brno.

 

1966
Provoz bývalého závodu SANA byl ze Spolany n.p. vyčleněn a stal se součástí Lachema n.p. se sídlem v Brně. Postupně byl přebudován na adjustaci čistých a speciálních chemikálií a byla zahájena výroba reagenčních papírků a normanálů.

 

1951
Závod SANA byl začleněn do firmy Spolana n.p.

 

1945
Saponia byla znárodněna, stala se součástí Pražských tukových závodů a dostala jméno SANA.

 

1920
Firma Goldberg a zeť přešla do vlastnictví firmy Saponia se sídlem v Praze.

 

konec 19. století
V nynějších prostorách Lach-Ner, s.r.o. byla zahájena chemická výroba firmou V.B. Goltberg a zeť. Jednalo se o výrobu stearinu, svíček a mýdla.