Hledáme zaměstnance, s nimiž budeme ve vzájemné důvěře, profesionalitě a otevřené komunikaci naplňovat firemní cíle.
Abychom jich dosáhli, nabízíme našim zaměstnancům zajímavé pracovní uplatnění, možnosti profesního a osobního rozvoje a příležitosti vyjádřit své názory a potřeby.

Pokud nenajdete v seznamu volných pozic žádnou pozici a nebo mezi zveřejnenými volnými pozicemi nenajdete tu, která
Vás zaujala, nebo máte zájem v Lach:Neru pracovat a myslíte si, že byste mohli být prospěšní, zašlete svůj životopis
a motivační dopis na adresu
jobs@lach-ner.com. Vaším dopisem se budeme skutečně zabývat a odpovíme Vám.
Nebude to obratem, ale zpětnou vazbu dostanete.

Připojte k životopisu text, že souhlasíte se zněním citace níže. Pokud nám souhlas neudělíte, budeme nuceni Váš mail vymazat.
Děkujeme za pochopení. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Lach-Ner, s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení
na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby,  jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti.
Souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné
a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému
účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat,
aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.
 


S přáním hezkého dne,