Vaše důvěra je pro nás prvořadou záležitostí a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Rádi plníme naši informační povinnost v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018, a přinášíme Vám základní informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

 

1. Zpracovávání osobních údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, je legitimní a není v rozporu s právními předpisy či morálkou.

2. Každé zpracování údajů je založeno na některém ze základních  důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.

3. Pro každý osobní údaj, který shromažďujeme, dále zpracováváme a uchováváme, jasně vymezujeme (stanovujeme a jsme schopni vysvětlit) sledovaný záměr - účel zpracování údajů.

4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů jsou vždy přiměřené účelu zpracování.

5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru má jasný zákonný podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

6. Jako Správce i Zpracovatel osobních údajů máme osobní údaje patřičně zabezpečené a chráníme je organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

7. Veškeré osobní údaje dotčených osob zpracováváme férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů jsou zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.

8. Zpracování osobních údajů nadměrně a zbytečně nezasahuje do soukromí. Volíme různé přiměřené prostředky zpracování, v případě moderních technologií zvažujeme nová rizika i dopady do soukromí jednotlivců. Zvažujeme důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů.

9. Po naplnění účelu zpracování osobní údaje likvidujeme. Delší dobu uchování mohou ale stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).

10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii budeme jen za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.