Přihlášení

Čisté chemikálie a specializované služby Profesionalita, péče a partnerství

Služby
Kontrolní laboratoř společnosti Lach-Ner má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ISO 9001. První certifikace, kterou provedla firma RWTÜV Praha, proběhla úspěšně již r. 1997.
 
 
V laboratoři je rovněž  zaveden  a certifikován systém Správné výrobní praxe - SVP (GMP). Jsou zde prováděny analýzy v oblasti fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické kontroly léčiv. Kontrolní laboratoř je registrována pod identifikačním  kódem 522 a je pravidelně kontrolována a certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

V oblasti léčivých a pomocných látek dle platných lékopisů laboratoř provádí:
- zkoušky na totožnost,
- zkoušky na čistotu a stanovení obsahu,

- dílčí zkoušení.

 

 
Veškeré činnosti zajišťované naší laboratoří jsou prováděny na základě schválené dokumentace.
 

Laboratoř provádí tyto typy analytických stanovení:

- spektrofotometrické v oblasti UV/VIS,
- stanovení vody titrací dle Karl-Fishera,

- chromatografická stanovení obsahu složek organických kapalin,
- titrace ve vodném prostředí,
- titrace v ne vodném prostředí,
- stanovení optické aktivity- polarimetrie,
- stanovení indexu lomu- refraktometricky,
- stanovení teploty tání,
- stanovení destilačního rozmezí,
- měření pH,

- měření el. vodivosti,

- přezkoušení totožnosti  a čistoty barevnými a srážecími reakcemi na přítomnost iontů,

- stanovení hustoty tekutin,

- vážkové stanovení obsahu látek,
- stanovení popela příp. vážitelného zbytku,

- makroskopický popis a vzhled,

- mikrobiologický rozbor,

- stanovení sušiny, vlhkosti, netěkavých látek,

další analytická stanovení, např. AAS stanovení kovů, ICP.

Zázemí chemické továrny a desetiletí zkušeností v nakládání s chemickými látkami nám dávají skvělé předpoklady pro poskytování nejrůznějších služeb v chemii.

Mezi nejvýznamnější poskytované služby patří:

 

 

 

Zakázková adjustace

 

Příklad 1: pro zákazníka působícího v potravinářském průmyslu dovážíme z Asie chemikálii s velmi specifickým použitím balenou v 25 kg pytlích. V našem areálu tuto látku homogenizujeme a adjustujeme do tzv. bigbagů. Operace je komplikovaná tím, že chemikálie je extrémně prašná a manipulace vyžaduje čisté prostředí. Finální balení dále předepsaným způsobem skladujeme a expedujeme.

 

Příklad 2: pro jiného zákazníka adjustujeme běžnou chemikálii jako je NaOH pa do nestandardního balení po 8g. Garantujeme při tom stálost kvalitativních parametrů, homogenitu, rychlost a flexibilitu.


 

Skladování chemikálií

 

V našem areálu o rozloze 70.000 m2 máme k dispozici  20.000 m2 zastavěných ploch. Skladujeme a manipulujeme jak s běžnými  chemikáliemi a kyselinami, ale i s  hořlavinami, lékopisnými chemikáliemi a máme i k dispozici různé prostory upravené pro skladování za různých podmínek teploty a vlhkosti. Nabízíme skladové služby za standardních podmínek a jsme připraveni pro vás připravit servis na míru dle vašich požadavků. Jsme otevření jednání o dlouhodobé spolupráci, vlastní nebo společné investici do přestavby existujícího objektu. Všechny chemikálie jsou samozřejmě skladovány za dodržení všech zákonů, norem a nařízení platných v České Republice.

 

 

Referencí o našich schopnostech je dlouhodobé poskytování kompletních skladových služeb pro společnosti:

 

• poskytujeme dlouhodobý pronájem prostor pro NeraAgo společnost s.r.o. Neratovice. 
• zajišťujeme veškeré skladové služby pro společnost Faravelli s.r.o. Praha, obchodující z chemickými produkty na českém a slovenském trhu a jejíž mateřskou firmou je italská společnost Giusto Faravelli SpA.
• zajišťujeme skladové služby s chemikáliemi pro společnost Mitsui-Soko (Europe) B.V  Praha, která je dceřinou společností japonského kejrecu Mitsui. Tato společnost se zaměřuje na skladové a logistické služby.
• poskytujeme sklady společnosti GHC Invest s.r.o. Praha.


 

 

Zakázková výroba

 

Máme vynikající zázemí zejména pro jednoduché operace typu: homogenizace, míšení a filtrace s různými nároky na prostředí - hořlaviny, jedy, lékopisné chemikálie, látky vyžadující manipulaci v ochranné atmosféře a jiné. To vše pod nepřetržitým dozorem vlastní laboratoře, v prostředí firmy s certifikátem řízení kvality ISO 9001, která navíc každý rok úspěšně absolvuje řadu externích auditů prováděných našimi zákazníky.

 


Globální sourcing

 

Nechte Vaše starosti s dodávkami speciálních chemikálií pro Vaše potřeby na nás a věnujte ušetřený čas svému podnikání. Transparentním způsobem Vám poradíme s výběrem optimálního dodavatele pro Vaši výrobu, a to na globální úrovni. Máme dobré zkušenosti s námořní i leteckou logistikou z Asie i jiných vzdálených míst. Dokážeme přebrat rizika z větších dodávek a rozložit financování na delší období.

 

Nenašli jste službu, která Vás zajímá? Zavolejte nám,  máme zájem rozšiřovat paletu našich specializovaných služeb. Kromě vlastního know-how, týmu odborníků a technického zázemí, podnikáme v městě Neratovice, které má podporu chemického průmyslu v dlouhodobém programu a leží v logisticky velmi zajímavé a dostupné oblasti severního okraje Prahy.
 Evropská unie